Nazwa: Wycena nieruchomości - Luiza Święcicka

    Strona: http://ls-wyceny.pl/

    Telefon: 884 999 576

    Adres: Na Polance 22

    Miejscowość: Wrocław

    Kod pocztowy: 51-109

Oceń firmę (0 z 0 głosów)


Rzeczoznawca majątkowy to osoba, która na podstawie posiadanych uprawnień może szacować wartość nieruchomości. Aby uzyskać tytuł rzeczoznawcy, należy posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, ukończyć studia magisterskie, a także ukończyć studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości i odbyć praktykę zawodową w tej dziedzinie. Na koniec trzeba zdać egzamin państwowy z zakresu wyceny nieruchomości.

Pracujący w firmie LS-Wyceny uznani rzeczoznawcy majątkowi z Wrocławia posiadają wymagane uprawnienia, a ponadto wyróżniają się szczególną starannością w wykonywaniu każdej wyceny oraz bezstronnością przy szacowaniu wartości majątku klienta. Co więcej, podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu za potencjalne szkody wyrządzone podczas wykonywania zleconych im czynności, co oznacza obciążenie dużą odpowiedzialnością prawną.

Inne Firmy: